top of page

מסמכים חיוניים

לחצו על המסמכים הרלוונטיים לצפייה והורדה.

 

תכניות דירות - תשריט שיווק (חלוקה לפי בניין)

מסמכים הקשורים לחוזה רכישת הדירה

בחירת דירה וחתימת חוזה

 

bottom of page