בונים ביובלים - קריית שמונה שיווק יחל בקרוב

פורייה כפר עבודה - בתכנון

נהריה - שכונת יצחק שמיר - אוכלס

עפולה שכונת לב העמק - אוכלס

עפולה שכונת לב העמק - אוכלס

עפולה שכונת לב העמק - אוכלס

כפר תבור - אוכלס