מלאי דירות - מעודכן  (בקרוב)

לחצו על המתחם להצגת הדירות הפנויות

מלאי הדירות מתעדכן מספר פעמים במהלך היום בהתאם לבחירות הדיירים בפועל, אנו ממליצים לבדוק את מלאי הדירות לפני יציאתכם לפגישה של בחירת הדירה.

* המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה לחודש ספטמבר כפי שפורסם ביום 15/10/2015
* אין כל התחייבות של החברה להבטיח דירה זו או אחרת הכל בהתאם לתנאי המכרז ולמיקום הזוכים בהגרלה.