בניין 39
בניין 39

מספר דירות: 19 מספר קומות: 5

בניין 57
בניין 57

מספר דירות: 17 מספר קומות: 4

בניין 139
בניין 139

מספר דירות: 18 מספר קומות: 4

בניין 39
בניין 39

מספר דירות: 19 מספר קומות: 5

1/4