מסמכים חיוניים

לחצו על המסמכים הרלוונטיים לצפייה והורדה.

 

מצגות
  • מצגת הפרויקט - יועלה בקרוב

  • מצגת תכנית מחיר למשתכן - משרד הבינוי והשיכון -יועלה בקרוב

 

מפרט הדירות (המפרט המחייב של משרד השיכון)

תכניות דירות - תשריט מכר(לפי בניין)
  • יועלה בקרוב

מסמכים הקשורים לחוזה רכישת הדירה
  • לחוזה המכר המלא-יועלה בקרוב

  • הסכם ראשוני לבחירת הדירה -יועלה בקרוב

בחירת דירה וחתימת חוזה
  • ייפוי כוח במידה ואין באפשרות הזוכה/ים להגיע לבחור את הדירה-  יועלה בקרוב

 

Picture5_edited.png