מסמכים חיוניים

לחצו על המסמכים הרלוונטים לצפייה והורדה.

 

תוכניות השכונה
  • תכנית השכונה ומיקום הבניינים- לחץ כאן

 

שלבי תוכנית המחיר למשתכן
  • ריכוז השלבים של תוכנית מחיר למשתכן - לחץ כאן

 

מפרט הדירות (המפרט המחייב של משרד השיכון)

 

תכניות דירות - תשריט מכר(לפי בניין)

 

מסמכים הקשורים לחוזה רכישת הדירה
  • הסכם ראשוני לבחירת הדירה ונספח תשלומים-לחץ כאן.

  • לחוזה המכר המלא- לחץ כאן.

בחירת דירה וחתימת חוזה
  • ייפוי כוח במידה ואין באפשרות הזוכה/ים להגיע לבחור את הדירה-  לחץ כאן