בניין 3

קומה 7

120מ"ר   150מ"ר  5 מ"ר     1

דירה מס'  1 - 4 חדרים

מחיר: 850,000 ש"ח

120מ"ר   150מ"ר  5 מ"ר     1

דירה מס'  30- 5 חדרים

מחיר:  שוק חופשי

120מ"ר   150מ"ר  5 מ"ר     1

דירה מס'  29 - 5  חדרים

מחיר:  שוק חופשי

148מ"ר   147מ"ר              2

150מ"ר   147מ"ר            2

נמכר

קומה 6

דירה מס'  28 - 4 חדרים

130מ"ר   13מ"ר  8 מ"ר     2

דירה מס'  27 - 5 חדרים

145מ"ר   14מ"ר  5מ"ר     2

דירה מס'  26 - 3 חדרים

101מ"ר   31מ"ר  11מ"ר     2

דירה מס'  25 - 5 חדרים

140מ"ר   14מ"ר   6מ"ר     2

נמכר
נמכר
נמכר
נמכר

קומה 5

דירה מס'  24 - 4 חדרים

130מ"ר   13מ"ר  8 מ"ר     2

דירה מס'  23 - 5 חדרים

145 מ"ר   14מ"ר  5מ"ר     1

דירה מס'  22 - 3 חדרים

101מ"ר   31מ"ר  11מ"ר     2

דירה מס'  21 - 5 חדרים

140מ"ר   14מ"ר   6 מ"ר     2

נמכר
נמכר
נמכר
נמכר

קומה 4

דירה מס'  20 - 4 חדרים

130מ"ר   13מ"ר   8 מ"ר     2

דירה מס'  19 - 5 חדרים

145 מ43מ"ר     5 מ"ר      2

דירה מס'  18 - 4 חדרים

123מ"ר   13מ"ר  מ"ר     2

דירה מס'  17 - 5 חדרים

138מ"ר   13מ"ר   5 מ"ר     2

נמכר
נמכר
נמכר
נמכר

קומה 3

דירה מס'  16 - 4 חדרים

130מ"ר   13מ"ר  מ"ר     2

דירה מס'  15 - 5 חדרים

145מ"ר   14מ"ר    מ"ר    1

דירה מס'  14 - 4 חדרים

123מ"ר   13מ"ר 7 מ"ר     2

דירה מס'  13 - 5 חדרים

140מ"ר   14מ"ר   7מ"ר     1

נמכר
נמכר
נמכר
נמכר

קומה 2

דירה מס'  12 - 4 חדרים

130מ"ר   מ"ר   10 מ"ר    2

דירה מס'  11 - 5 חדרים

145מ"ר   14מ"ר  5מ"ר    2

דירה מס' 10 - 4 חדרים

145מ"ר   14מ"ר  7 מ"ר     2

דירה מס'  9 - 5 חדרים

140מ"ר   13מ"ר   5 מ"ר  2

נמכר
נמכר
נמכר
נמכר

קומה 1

דירה מס'  8 - 4 חדרים

142מ"ר   14מ"ר   8 מ"ר     1

דירה מס'  7 - 4 חדרים

142מ"ר   14מ"ר   8 מ"ר     2

דירה מס'  6 - 4 חדרים

136מ"ר  14מ"ר    8 מ"ר     2

דירה מס'  5 - 4 חדרים

136מ"ר   14מ"ר   8 מ"ר     2

נמכר
נמכר
נמכר
נמכר

קומת קרקע

דירה מס'  4 - 4 חדרים

מחיר: שוק חופשי

110מ"ר   106מ"ר  10 מ"ר   2

דירה מס'  3 - 4 חדרים

מחיר: שוק חופשי

110מ"ר  254 מ"ר           2

דירה מס'  2 - 3 חדרים

   100מ"ר  157 מ"ר      7        2

דירה מס'  1 - 3 חדרים

101 מ"ר 196 מ"ר  8 מ"ר    2

נמכר
נמכר
* המחירים המצוינים לעיל הינם לפני קבלת מענק של 40,000 ש"ח לזכאים למחיר למשתכן