בניין 1

קומה 6

דירה מס'  26 - 5 חדרים

מחיר:  שוק חופשי

149מ"ר  155 מ"ר  8 מ"ר    2    

120מ"ר   150מ"ר  5 מ"ר     1

דירה מס'  25 - 5  חדרים

מחיר:  שוק חופשי

149מ"ר  155מ"ר    8מ"ר      2

נמכר

150מ"ר   147מ"ר            2

קומה 5

דירה מס'  24 - 4 חדרים

130מ"ר  13מ"ר  8 מ"ר     1

דירה מס'  23 - 5 חדרים

145מ"ר   14מ"ר מ"ר     1

דירה מס'  22 - 3 חדרים

101 מ"ר   31 מ"ר  11מ"ר     1

דירה מס'  21 - 5 חדרים

138מ"ר   14 מ"ר   5 מ"ר     1

נמכר
נמכר
נמכר
נמכר

קומה 4

דירה מס'  20 - 4 חדרים

130מ"ר   13מ"ר   8 מ"ר     1

דירה מס'  19 - 5 חדרים

145 מ"ר   14 מ"ר  5 מ"ר     1

דירה מס'  18 - 3 חדרים

101 מ"ר   31 מ"ר  11 מ"ר     1

דירה מס'  17 - 5 חדרים

138 מ"ר   14מ"ר   76 מ"ר     1

נמכר
נמכר
נמכר
נמכר

קומה 3

דירה מס'  16 - 4 חדרים

130מ"ר   13מ"ר  מ"ר     1

דירה מס'  15 - 5 חדרים

145מ"ר   14מ"ר  מ"ר    1

דירה מס'  14 - 4 חדרים

123מ"ר   13מ"ר 8 מ"ר     1

דירה מס'  13 - 5 חדרים

138מ"ר   14מ"ר   מ"ר     1

נמכר
נמכר
נמכר
נמכר

קומה 2

דירה מס'  12 - 4 חדרים

130מ"ר   13מ"ר   8 מ"ר     1

נמכר

דירה מס'  11 - 5 חדרים

145 מ"ר   14מ"ר  מ"ר     1

נמכר

דירה מס' 10 - 4 חדרים

123מ"ר   13מ"ר7 מ"ר     1

דירה מס'  9 - 5 חדרים

138מ"ר   14מ"ר   5 מ"ר    1

נמכר
נמכר

קומה 1

דירה מס'  8 - 4חדרים

142מ"ר   14מ"ר   7 מ"ר     1

נמכר

דירה מס'  7 - 4 חדרים

142מ"ר   14מ"ר   7 מ"ר     1

נמכר

דירה מס'  6 - 4 חדרים

136מ"ר  14 מ"ר    8 מ"ר     1

דירה מס'  5 - 4 חדרים

136מ"ר   14מ"ר   8 מ"ר     1

נמכר
נמכר

קומת קרקע

דירה מס'  4 - 4 חדרים

  שוק חופשי 

דירה מס'  3 - 4 חדרים

שוק חופשי 

דירה מס'  2 - 3 חדרים

100מ"ר  86 מ"ר       7        1

נמכר

דירה מס'  1 - 3 חדרים

מחיר: 1,144,481 ש"ח

101מ"ר   185מ"ר   8 מ"ר     1

* המחירים המצוינים לעיל הינם לפני קבלת מענק של 40,000 ש"ח לזכאים למחיר למשתכן