תוכנית השכונה - צפון מזרחית (יצחק שמיר)

לחצו על התמונה לצפייה בתוכנית השכונה המלאה

תוכנית השכונה הינה כפי שמופיעה בתב"ע השכונה.