top of page

מסמכים חיוניים

לחצו על המסמכים הרלוונטיים לצפייה והורדה.

 

מצגות
  • מצגת הפרויקט - לחץ כאן

  • מצגת תכנית מחיר למשתכן - משרד הבינוי והשיכון - לחץ כאן

 

מפרט הדירות (המפרט המחייב של משרד השיכון)
תכניות דירות - תשריט מכר(לפי בניין)
מסמכים הקשורים לחוזה רכישת הדירה

 

bottom of page