המפרט הטכני

שלב 1 – ההגרלה


משך הזמן: מספר ימים לאחר סיום ההרשמה לפרויקט
פעילות משרד הבינוי והשיכון
מספר ימים לאחר סיום שלב ה"הרשמה לפרויקט" תתקיים הגרלה בין כל הנרשמים לפרויקט. ההגרלה תתבצע על ידי משרד הבינוי והשיכון.
ההגרלה הינה על המיקום בסדר בחירת הדירות של חברת בונים בעמק דהיינו, הזוכה בעל מספר הסידורי הנמוך ביותר יבחר ראשון את הדירה בה הוא מעוניין וכך הלאה ע"פ הסדר.
הודעה על שמות הזוכים ועל המיקום הסידורי בהגרלה לבחירת הדירה תשלח בדוא”ל ובדואר רשום ע”י משרד הבינוי והשיכון. הודעה תישלח גם לנרשמים אשר לא עלו בהגרלה. פעילות הדיירים
בשלב זה תקבלו הודעה ממשרד הבינוי והשיכון על מצב הזכייה ומיקומכם בהגרלה. הודעה תישלח גם לנרשמים אשר לא עלו בהגרלה.
שלב 2- הצגת הפרויקט לזוכים


משך הזמן: כ-9 ימים מההגרלה פעילות חברת היזם בונים בעמק

לאחר ההגרלה ופרסום רשימת הזוכים, חברת בונים בעמק תזמן את כל הזוכים לפגישות אישיות/קבוצתיות עם נציגי החברה בהן יינתן כל המידע הנחוץ לצורך המשך התהליך ובחירת הדירה.
פעילות הדיירים
במשך תקופה זו עליכם לגבש החלטה איזה דירה או סוג דירות ברצונכם לרכוש ובאיזה בניין.
אנו ממליצים לכם להכין מראש רשימת עדיפויות לפי מיקומכם בהגרלה שכן ייתכן כי הדירה בה תהיו מעוניינים תבחר על ידי מי שקדם לכם בהגרלה.
שלב 3 – בחירת הדירה


משך הזמן: לאחר סיום שלב 4
פעילות חברת היזם בונים בעמק

חברת בונים בעמק תפנה לכל זוכה (טלפונית/באמצעות דוא"ל) על מנת לזמנו לפגישה אישית לצורך בחירת הדירה המיועדת ובהתאם למיקומו בסדר ההגרלה. במהלך תקופה זו אנו נעדכן מעת לעת באתר החברה את מלאי הדירות הקיים. מומלץ להיכנס ולבדוק או ליצור עמנו קשר על מנת לדעת מראש אילו דירות נותרו פנויות.. פעילות הדיירים
פגישה עם נציגי החברה. לכל דייר יוקצו עד 45 דקות של פגישה אישית לצורך קבלת ההחלטה, בחירת הדירה וחתימה על חוזה רכישה.
במעמד הפגישה יציגו הזוכים את האישורים הנדרשים לרבות: הודעת זכייה, ייפויי כוח (במידה ונדרשים) תעודה מזהה וכדו'.
במעמד הפגישה יחתמו הרוכשים על טופס בחירת הדירה ויקבלו "זכותון". טופס זה יהווה אישור הדייר להכנת חוזה הדירה. חשוב לדעת כי לרוכש הדירה לא תהיה אפשרות לשנות את בחירתו.
אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת "בחירת הדירה" תבטל את זכותכם לבחירת דירה.
לפגישת בחירת הדירה חייבים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה אשר נשלח אליכם על ידי משרד השיכון.
בסיום הפגישה נתאם עמכם מועד לחתימת חוזה הרכישה.
מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.
שלב 4 - חתימת החוזה​


הגורם האחראי: חברת בונים בעמק
עד 14 ימים לאחר בחירת הדירה תזמן החברה את הדיירים לחתימת חוזה הרכישה. על הזוכים להגיע לחתימת החוזה בליווי המסמכים הנדרשים על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון. מעמד החתימה האמור בסעיף זה הנו לחתימה על החוזה בלבד. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי. לנוחיותכם ריכזנו את המסמכים הנדרשים כאן. הערה כללית: ​בכל מקרה של אי עמידה בכל אחד מהמועדים המצוינים, בכל שלב שהוא, תהיה אפשרות לפסול את הזכייה ו/או לשנות את מיקום הזוכה בסדר בחירת יחידות הדיור, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת, לרבות במקרה בו הזוכה לא הגיע במועד שנקבע לו לבחירת הדירה ו/או לא הגיע לחתום על הסכם המכר במועד שנקבע לו.*המועדים המצוינים עשויים להשתנות בהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון.המידע המחייב הוא זה המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון, המידע באתר זה הוא לרקע כללי.

לחצו על כל שלב לקבלת המידע על כל שלב